Handledarutbildningen

Arbetar du med barn? Då är vår slöjdhandledarutbildning något för dig. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom förskolan, kulturskolan, särskolan, på friskolor, på museer, inom den ordinarie skolan, är verksam inom en förening eller liknande. Kort sagt, till dig som vill öka barns möjlighet att slöjda. Du kanske vill dra igång en helt ny verksamhet, ser slöjden som ett komplement till be ntliga aktiviteter eller vill starta en slöjdklubb? Utbildningen utgår från den gamla slöjden som bygger på enkla tekni- ker, handverktyg och material från naturen och återbruk. Denna slöjd är lätt att anpassa till var och ens förutsättningar och behov vilket medför stora möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling. Vi lägger också vikt vid att slöjden ingår i ett sammanhang som exempelvis lek, berättande och musik.

En stor del av utbildningen innehåller praktiskt slöjdande i olika tekniker och material:

 • korgflätning
 • tälja i färskt trä
 • återbruksslöjd
 • plåtslöjd
 • grannlåtsbroderi
 • förgänglig slöjd

Förutom detta ingår föreläsningar, diskussioner och resonemang kring exempelvis:

 • genusfrågor
 • mångkultur
 • hur vi ordsätter ”den tysta kunskapen”
 • hur skapas den inspirerande miljön
 • hur vi gör så att inget barn glöms
 • slöjdens inspirationskällor
 • lagar och regler
 • halvdagskurs i barnolycksfall ingår också.

Tid: Utbildningen består av fem kursdagar. En träff i månaden
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona Kostnad: 2.800 kr, inkl. kursbok och material.

För mer info om när nästa omgång startar: kontakta hemslöjdskonsulent Kalle Forss kalle.forss@hemslojd.org 070-269 99 85

Barnen 0ch hemslöjden – en skrift om hur du som slöjdhandledare kan öka barns möjlighet att få slöjda

Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda. Här finns information om hur du organiserar olika slöjdaktiviteter. Vad ska du tänka på när kommunen hör av sig och vill att hemslöjdsföreningen ska delta på en festival med slöjdaktiviteter för barn? Vad bör man ha klart för sig innan man tar med barngruppen ut till skogsbacken för att tälja? Kan man överhuvudtaget slöjda på samma sätt med barn som med vuxna?
Du hittar också information om lagar, regler och förhållningssätt som kan vara bra att känna till så att de aktiviteter du planerar ska kunna bli säkra, kreativa och passa olika barn. 

I många län och regioner arrangeras slöjdhandledarutbildningar av hemslöjdskonsulenterna eller – utvecklarna. Tag kontakt med konsulenten eller utvecklaren i din region och hör om det finns någon slöjdhandledarutbildning i närheten. Kontaktuppgifter finns här: nfh.se/197/hemslojdskonsulenter/kontakta-din-hemslojdskonsulent.html

omslag på skriften barnen och hemslöjden

 

Barnen och Hemslöjden finns att ladda ner gratis som PDF i tre storlekar. S (small) för att läsa på skärmar, M (medium) för att skriva ut på skrivare och L (large) för att kunna trycka på ett tryckeri.

Här laddar du ner small (PDF 4,3 MB)

Här laddar du ner medium (PDF 25,3 MB)

Här laddar du ner large (PDF 36,4 MB)