Minneskorgar för äldrevården

Hemslöjdskonsulenterna i Skåne har gjort minneskorgar för äldreomsorgen i Skåne. Minneskorgarna är fyllda med saker som berättar om handens arbete.

Varför hemslöjd?

Äldre människor bär på minnen från den tid då hemslöjd var en del av vardagen. Handgjorda föremål lockar till beröring. Syn, känsel, lukt och ljud kan medverka till upplevelsen Genom slöjdföremål kan man komma åt minnen och känslor som annars skulle vara svåra att nå. Att tillsammans titta på sakerna i minneskorgen ger en stunds trevlig samvaro, i grupp eller på tumanhand. Minnen och associationer leder till samtal där de äldres kunskap lyfts fram, och de stimuleras att berätta om sina livserfarenheter. Minneskorgarna är ett hjälpmedel i reminicensarbetet. 

Vad innehåller minneskorgarna?

Minneskorgarna har olika teman. De innehåller färdiga och påbörjade slöjdföremål samt material, verktyg och redskap. Det finns också böcker, fotografier, förslag på slöjdaktiviteter och en handledning med beskrivning av temat, föremålen och deras användning.

Låna en minneskorg

Minneskorgar lånas ut till äldreomsorgen i Skånes kommuner. Som stöd i arbetet erbjuder hemslöjdskonsulenterna fortbildningsdagar som ger kunskap om hemslöjdens historia och tradition, möjlighet att prova på olika slöjdtekniker och tips på enkla slöjdaktiviteter att göra tillsammans med de äldre. 

Vill du veta mer om minneskorgarna? Kontakta ansvarig hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft 070-919 46 66 asa.stentoft[at]hemslojd.org