Utvalt i syd

Skånes Hemslöjdsförbund driver sedan 2015 projektet Utvalt tillsammans med Form/Design Center och Konsthantverkscentrum. Utvalt vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: här inkluderas alla former och uttryck, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik.

Utvalt är ett nära och långtgående samarbete mellan de tre organisationernaoch syftar till att stimulera utvecklingen inom området, öka kunskap, uppmärksamhet och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag. Aktuell omgångUtvalt i Syd 2021har föregåtts av Utvalt i Skåne 2015 respektive 2018, och öppnar upp för sökanden med anknytning till alla sydlän: Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län.

Alla som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn eller tillsammans med andra har möjlighet att söka. Ansökan kräver dock en egen anknytning till något av sydlänen. En erfaren jury väljer ut de bidrag som ska representeras i utställningen. Läs mer om utvalt i syd här