Älskade Korg!

1 april-28 maj visas utställningen Älskade Korg! på Trelleborgs Museum. Utställningen visar en stor mängd korgar från museets samlingar tillsammans med nytillverkade korgar från hela Landet.

Utställningen Älskade Korg! är en vandringsutställning producerad av projekt Korgen Lyfter, som drivs av hemslöjdskonsulenterna i Skåne och Sörmland. Läs mer om projekt Korgen Lyfter här

Älskade korg – Bundet, flätat och vridet lyfter korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande och historia. Utställningen Älskade korg! vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition i Skånes såväl som i resten av landet.

Trelleborgs Museum, Stortorget 1, Trelleborg.
Öppet: tis-sön 12-16

Utställningsprogram

1 april vernissage: Kl. 13.00 – visning av utställningen av Hemslöjdskonsulent Sofia Månsson, en av producenter bakom utställningen och föremålsansvarig Åsa Bill från Trelleborgs Museum

Påsklov v 14: Lovaktiviteter på tema korg. Prova att göra en liten korg med träbotten.

6-7 maj kurs: Fläta pil till din utemiljö. Kurs på Trelleborgen, Västra Vallgatan 6, Trelleborg med Eva Persson. För mer info och anmälan läs här

13-14 maj kurs: Lär dig binda halmlöb. Kurs på Trelleborgs Museum med Steen Madsen. Läs mer och anmäl dig här

27-28 maj : Korgfestival i två dagar i samband med att utställningen avslutas. Korgparad, korgrådgivning, föredrag, försäljning och demonstrationer kring ett av våra äldsta hantverk och en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar: korgen!  Läs mer kom korgfestivalen här

Ett samarbete mellan Skånes Hemslöjdsförbund och Trelleborgs Museum