Om oss

Våra verksamhetslokaler finns i Landskrona gamla stationshus, Österleden 10. I huset finns förutom vår butik, två stora slöjdlokaler samt hemslöjdskonsulenternas kontor. Det är lätt att ta sig kollektivt till oss. Till Landskrona går tåg och bussar. Region- och stadsbussar stannar väldigt nära. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade med parkering alldeles inpå. Det finns naturligtvis en ramp och till andra våningen (till konsulenternas kontor och möteslokal) finns hiss. Huset är utan trösklar och det finns handikappswc på första plan. För mer info om tillgänglighet kontakta Annhelen Olsson 070-211 43 93.

Skånes Hemslöjdsförbund

Skånes Hemslöjdsförbund är den samlade hemslöjdsorganisationen i Skåne. I förbundet blir du alltså inte medlem som enskild person utan det är ett paraply för de lokala hemslöjdsföreningarna. Verksamheten finnansieras av Region Skåne.

Här kan du ladda ner vår verksamhetsberättelse för 2016 (PDF 4 GB) 

Hos Skånes Hemslöjdsförbund finns anställda hemslöjdskonsulenter samt en butik med två anställda.

Förbundet består av en ideell styrelse, som väljs av medlemsföreningarna på en årlig förbundsstämma.

Styrelsens ledarmoter:
Christin Nielsen, ordförande christin.nlsn@gmail.com 
Lena Willhammar, vice ordf
Marianne Oxelman
Wiveca Wohnsen
Anna-Clara Lindén
Ann-Sofie Magnér
Luisa Carbonelli
Cecilia Persson
Susanne Asserfors
Christian Svensson
Emma Brandtman

Organisationsnummer: 838282-3714

Skånes Hemslöjdsförbund är anslutet till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

 

Hemslöjdskonsulenterna

Hemslöjdskonsulenterna samordnar slöjdverksamheten i regionen och arbetar både med hobbyslöjdare och yrkesverksamma slöjdare/hantverkare . Vi har ett brett nätverk och förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekniker bla genom ett rikt kursutbud, som du hittar under kurser. Vi har vårt kontor i Landskrona men verksamheten bedrivs över hela regionen.

Kontakta oss gärna:

AnnHelen OlssonAnnhelen Olsson, verksamhetsledare:
070-211 43 93
annhelen.olsson@hemslojd.org

 

 

 

 

Åsa StentoftÅsa Stentoft, textil slöjd, kunskapsförmedling:
070-910 46 66
asa.stentoft@hemslojd.org

 

 

 

 

Sofia MånssonSofia Månsson, hård slöjd, kommunikation och hemsida:
070-918 80 77
sofia.mansson@hemslojd.org

 

 

 

 

Kalle ForssKalle Forss
, hård slöjd, barn och unga:
070-269 99 85
kalle.forss@hemslojd.org

 

 

 

 

Johanna Karlsson, vikariat ekonomiansvarig
070-966 77 74
johanna.karlsson@hemslojd.org

Konsulentverksamheten drivs genom stöd från Kultur SkåneHemslöjdskonsulenter finns över hela landet. Läs mer om hemslöjdskonsulenternas uppdrag och arbete här. Hemslöjdskonsulenterna samverkar med Nämnden För Hemslöjdsfrågor (NFH) som är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Adress:
Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla stationshus
Österleden 10
261 35 Landskrona

Sociala medier: 
facebook.com/hemslojdiskane  (Hela skånska hemslöjdsrörelsen) 
facebook.com/hemslojdeniskane (Allt som rör lokalerna i Landskrona)

Instagram.com/hemslojdeniskane 

Hemslöjden Skåne AB

Mitt i våra fina lokaler i Landskrona gamla stationshus ligger vår hemslöjdsbutik som är södra Sveriges enda hemslöjdsbutik: som har det mesta till olika typer av handarbete. Det är små saker som broderinålar och knyppeltråd, men också stora saker som material till stora kuddar i skånskt yllebroderi, tvistsöm och rölakan! Butiken säljer förstås även slöjdprodukter från skickliga slöjdare, många föremål är unika. 

Om du inte har möjlighet att besöka butiken i Landskrona har vi en nätbutik och tar också emot ordrar via e-post och telefon. 

Öppettider: mån-fre 10-18, lör 10-14
Adress: Landskrona gamla stationshus, Österleden 10, Landskrona
Tel: 0418-591 20
Epost: butiken@hemslojdeniskane.se
Nätbutik: hemslojdenskane.se

Hemslöjdsbutiken har en egen facebooksida

Butikslokalen är tillgänglighetsanpassad med ramp och dörröppnare.

Eva BergEva Berg, butikschef

 

 

 

 

 

 

Ej på bild: Ann-Charlotte Larsson 

Hemslöjdsföreningarna

Inom Skånes Hemslöjdsförbund finns sju lokalföreningar med sammanlagt ca 2000 medlemmar. Föreningarna är uppdelade regionalt men aktiviteterna är öppna för alla, oberoende om du är medlem eller ej. Föreningarna arrangerar slöjdkafeér, inspirationsdagar, resor, föredrag, kurser mm. Att vara medlem i en förening kostar mellan 200-275 kr/år beroende på förening. 

Läs mer om föreningarna här