Korgen Lyfter

Skånes Hemslöjdsförbund drev tillsammans med Sörmlands Museum projektet KORGEN LYFTER under åren 2019-2023. Projektet hade som syfte att lyfta och fokusera på den mångfald av korgtraditioner som finns i vårt land samt att inventera korgkunskap, korgslöjdare och materialsituationen i landet. Målet var att öka kunskapen och intresset för korgar och inspirera nya slöjdare att ägna sig åt korgtillverkning genom ett flerårigt projekt. Vi ville öka kunskap, engagemang och delaktigheten i arbetet med korgtillverkning som immateriellt och eftersatt kulturarv. Genom projektet ville vi även hitta fler användningsområden för korgen.

Under de första åren var även Östergötlands läns hemslöjdsförening del i projektet men pga personalförändringar lämnade de projektet.

Du kan läsa mer på korgenlyfter.se

KORGEN LYFTER har fått projektbidrag av Nämnden för Hemslöjdsfrågor  och Riksantikvarieämbetet. 

Vi som arbetat med projektet är

-Sofia Månsson, hemslöjdskonsulent i Skåne
-Helena Åberg, Sörmlands Museum (tidigare anställd som hemslöjdskonsult vid Sörmlands Museum, sedan mars 2021 timanställd av Sörmlands Museum)