Korgen Lyfter

Skånes Hemslöjdsförbund driver tillsammans med Sörmlands Museum och Östergötlands läns hemslöjdsförening projektet KORGEN LYFTER. Projektet har som syfte att lyfta och fokusera på den mångfald av korgtraditioner som finns i vårt land samt att inventera korgkunskap, korgslöjdare och materialsituationen i landet. Målet är att öka kunskapen och intresset för korgar och inspirera nya slöjdare att ägna sig åt korgtillverkning genom ett flerårigt projekt. Vi vill öka kunskap, engagemang och delaktigheten i arbetet med korgtillverkning som immateriellt och eftersatt kulturarv. Genom projektet vill vi även hitta fler användningsområden för korgen.

Du kan läsa mer om vad vi arbetar med på korgenlyfter.se

KORGEN LYFTER har fått projektbidrag av Nämnden för Hemslöjdsfrågor  och Riksantikvarieämbetet. 

Parallelt med förstudien har vi också skapat en vandringsutställning Älskade korg på temat korg och korgkunskap. Läs mer om den här

Vi som arbetar med projektet är

-Sofia Månsson, hemslöjdskonsulent i Skåne
-Helena Åberg, Sörmlands Museum (tidigare anställd som hemslöjdskonsult vid Sörmlands Museum, sedan mars 2021 timanställd av Sörmlands Museum)
-Kerstin Eriksson, hemslöjdskonsulent i Östergötland

Händer i projektet just nu:

Vandringsutställningen Älskade Korg

Nationellt korgupprop i samarbete med Nämnden för Hemslöjdsfrågor

Videopodd på You-Tube

Distansutbildning i korgslöjd om ca 5 veckors heltidsstudier tillsammans med Hemslöjdens Riksförbund (SHR)

Blogg: korgenlyfter.se
Instagram: @korgenlyfter
Facebook: Facebook.com/korgenlyfter
YouTube-kanal: YouTube

Kontakta oss: info@korgenlyfter.se