Hemslöjden i Skånes två arkiv

I Skåne finns två hemslöjdsarkiv. Före detta Stiftelsen skånsk hemslöjdarkiv som finns i Landskrona, Gamla station, och Östra Skånes hemslöjdsförenings arkiv som finns i Kristianstad. 

Före detta Stiftelsen skånsk hemslöjdarkiv innehåller fler än 4000 föremål från 1700-talet fram till 1970-talet. Där finns bland annat flamskvävnader, röllakan, dräktdelar, vävprover, skisser från framstående designers som Kerstin Mauritsson och Ingrid Dessau och mycket, mycket mer. 

Arkivet flyttades 2020-2021 till Hemslöjdens egna lokaler på Österleden 10. Arkivet är idag möjligt att besöka för grupper och enskilda personer. Forskare, doktorander, journalister, grundskoleelever och enskilda studenter från hantverksutbildningar kan i mån av tid besöka arkivet kostnadsfritt. Övriga grupper som önskar studie/arkivbesök får betala en avgift.

Önskar ni besöka arkivet i Landskrona kontakta verksamhetsledare Annhelen Olsson på annhelen.olsson@hemslojdeniskane.se

Önskar ni veta mer om arkivet i Kristianstad kontakta Östra Skånes hemslöjdsförenings Inga Jönsson, inga.gunvor.jonsson@gmail.com 

De båda arkiven är digitaliserade och den största delen av samlingarna finns tillgängliga på Digitalt Museum. Har du inte redan upptäckt Digitalt Museum så klicka dig genast in! Förutom Hemslöjdens samlingar så finns tex även Nordiska Museets samlingar här. 

Hemslöjdens samlingar på Digitalt Museum