Utställningar

I våra lokaler i Landskrona visar vi flera utställningar per år. Ibland kan de dessutom vara vandringsutställningar som sedan turnerar vidare. Det kan vara slöjdarutställningar där föremålen säljs via butiken, inhyrda vandringsutställningar eller egenproducerade slöjdutställningar. Ibland gör vi allmänna ”upprop” och då får alla som vill delta.

Utställningar 2023

Maria Gullberg – Virkningens oändliga möjligheter

4 mars-20 maj. Läs mer här

Ida Liedholm – Silversmide

3 juni-26 augusti

Fadhel Mourali

9 september-18 november

Carina Olsson – Fair Isle stickning del 2

2 december- feb 2024

Några av våra utställningar finns dokumenterade på nätet: 

Textila Mönstervandringar – våren 2021

Hassel – hösten 2020

Bokstavligt slöjdat – hösten 2019

#delavantar – vintern 2018

#jag är pappig – hösten 2016

Hur mycket slöjd finns det i en trave ved?  – våren 2016

Kartlägg ditt broderi. En broderad skånekarta  – hösten 2015