Utställningar

I våra lokaler i Landskrona visar vi flera utställningar per år. Ibland kan de dessutom vara vandringsutställningar som sedan turnerar vidare. Det kan vara slöjdarutställningar där föremålen säljs via butiken, inhyrda vandringsutställningar eller egenproducerade slöjdutställningar. Ibland gör vi allmänna ”upprop” och då får alla som vill delta.

Vi har också två vandringsutställningar för uthyrning, Work in closet och Hassel. Läs mer om dem här

Utställningar 2024

Carina Olsson – Mer Fair Isle stickning

2 december 2023- 2 mars 2024, läs mer här

Karin Lundholm – Näver

16 mars-18 maj 2024

Clara Dackenberg & Kerstin Neumüller

15 juni-24 augusti 2024

Pernilla Svenre

7 september-9 november 2024

Helena Åberg

16 september 2024-15 februari 2025

Några av våra utställningar finns dokumenterade på nätet: 

Textila Mönstervandringar – våren 2021

Hassel – hösten 2020

Bokstavligt slöjdat – hösten 2019

#delavantar – vintern 2018

#jag är pappig – hösten 2016

Hur mycket slöjd finns det i en trave ved?  – våren 2016

Kartlägg ditt broderi. En broderad skånekarta  – hösten 2015