Barnen och hemslöjden


Barnen och hemslöjden är en skrift i två delar för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda. Här finns information om hur du organiserar olika slöjdaktiviteter. Vad ska du tänka på när kommunen hör av sig och vill att hemslöjdsföreningen ska delta på en festival med slöjdaktiviteter för barn? Vad bör man ha klart för sig innan man tar med barngruppen ut till skogsbacken för att tälja? Kan man överhuvudtaget slöjda på samma sätt med barn som med vuxna? Du hittar också information om lagar, regler och förhållningssätt som kan vara bra att känna till så att de aktiviteter du planerar ska kunna bli säkra, kreativa och passa olika barn. 

Ansvarig för materialet är hemslöjdskonsulent Kalle Forss.

Barnen och hemslöjden utkom 2017 men reviderades 2022 samtidigt som andra delen utgavs.

Båda delarna finns att ladda ner gratis som PDF i två olik storlekar. MEDIUM för att läsa på skärmar eller skriva ut på skrivare och STOR för att kunna trycka på ett tryckeri. Du hittar dem här: 

Barnen och hemslöjden medium

Barnen och hemslöjden stor

Barnen och hemslöjden 2 medium

Barnen och hemslöjden 2 stor