Press

 

Om oss

Skånes Hemslöjdsförbund finns i Landskrona gamla stationshus. I  lokalerna finns hemslöjdskonsulenternas kontor, hemslöjdens butik, utställningsgalleri samt stora ljusa verksamhetslokaler för tex slöjdkurser både inom trä och textil.

Hemslöjdskonsulenterna arbetar utifrån ett statligt uppdrag att utveckla slöjden i regionen. Hemslöjdens butik, är ett fristående aktiebolag (Hemslöjden Skåne AB) som säljer såväl material och redskap som färdiga produkter. I Hemslöjdens galleri visar vi slöjduställningar. I de två stora slöjdverkstäderna arrangerar vi kurser för allmänheten men också specialritade fortbildningar. Här finns även utrymme för hemslöjdsföreningarna att arrangera aktiviteter.

Utställningar

Utvalt i Skåne

Utvalt Logga
Utvalt Logga
Stipendiaterna Kristofer Åberg (för verket Arvskniven) och Tomas Auran (för verket MarmorUlle tillsammans med Karin Auran Frankenstein)
Stipendiaterna Kristofer Åberg (TV) för verket Arvskniven och Tomas Auran  (TH) tillsammans med Karin Auran Frankenstein (ej i bild) för verket MarmorUll 
Stipendieaterna Liga Lagzdina, Gunnel Lindahl, och Lone Bach Borius och verket GuLiLo.
Stipendieaterna Liga Lagzdina, Gunnel Lindahl, och Lone Bach Borius och verket GuLiLo.
MarmorUll
Verket MarmorUll, Foto Andreas Larsson

Stygn varje dag 2017 – utställningen

Pressbilder, fria att använda i samband med text som relaterar till utställningen.. Ange fotograf: Skånes Hemslöjdförbund.

Kontakt Hemslöjdskonsulent Sofia Månsson 070-918 80 77 el sofia.mansson [at] hemslojd.org

Klicka på minatyrerna för större bild