Spinnträffar

För dig som gillar att spinna ordnar vi regelbundna (ungefär en gång/månad) spinnträffar. Här kan du hitta andra spinnintresserade, utbyta erfarenheter och ha trevligt. Ta med dig egen spinnrock eller annat spinnredskap och något att spinna av.

Vi har träffar i Landskrona. Är du intresserad av att delta: kontakta hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft asa.stentoft@hemslojd.org, 070-910 46 66

Våren 2019

Landskrona
Lördag: 16 februari, 23 mars, 18 maj kl. 10–13, samt onsdag 24 april, kl 18-21.
Hemslöjden i Skåne, Landskrona