Spinnträffar

För dig som gillar att spinna ordnar vi regelbundna (ungefär en gång/månad) spinnträffar. Här kan du hitta andra spinn-intresserade, utbyta erfarenheter och ha trevligt. Ta med dig egen spinnrock eller annat spinnredskap och något att spinna av.

Hittills har vi träffar i Landskrona och i Kristianstad. Är du intresserad av att delta: kontakta hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft asa.stentoft@hemslojd.org 070-910 46 66

Hösten 2017

Landskrona
Lördag: 9 dec, kl. 10–13
Hemslöjden i Skåne, Landskrona

Kristianstad
Lördag: 16 dec, kl. 10-13
Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Vallg. 10