Spinnträffar

För dig som gillar att spinna ordnar vi regelbundna (ungefär en gång/månad) spinnträffar. Här kan du hitta andra spinn-intresserade, utbyta erfarenheter och ha trevligt. Ta med dig egen spinnrock eller annat spinnredskap och något att spinna av.

Hittills har vi träffar i Landskrona och i Kristianstad. Är du intresserad av att delta: kontakta hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft asa.stentoft@hemslojd.org 070-910 46 66

Våren 2018

Landskrona
Lördag: 27 jan, 24 feb, 24 mars, 14 april, 26 maj och 16 juni, kl. 10–13
Hemslöjden i Skåne, Landskrona

Kristianstad
Lördag: 27 jan, 17 feb, 17 mars, 14 april, 19 maj(inställd) och 16 juni, kl. 10-13
Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Vallg. 10