Konsten att göra ritkol

Hemslöjdskonsulent Kalle Forss arbetar just nu med ett projekt kring träslaget hassel. Här har han tagit fram en film i hur man själv kan göra ritkol av hassel.

12 september-31 oktober visas utställningen Hassel i våra lokaler i Landskrona. Läs mer här.