1 kvm lin

1 kvm lin är ett projekt initierat av hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland under 2020. Projektet pågick över hela landet under 2021 och samordnades av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och i Skåne deltog 148 personer. I år fortsätter projektet och sprids i hela Norden!

1 kvm lin är ett nordiskt projekt med syfte att sprida kunskap om linet – odling, beredning, spinning och vävning. Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter.

I Skåne samarbetar hemslöjdskonsulenter, hemslöjdsföreningar och Skånelin.

Du som vill delta anmäler dig till Annhelen Olsson, annhelen.olsson@hemslojd.org, så får du odlingsbeskrivning och instruktioner om hur du beställer dina fröer.

Anmälan 1 mars – 10 april.

Linfrö kan du köpa i Hemslöjdens butik i Landskrona, eller via webbshoppen butiken.hemslojdeniskane.se. Mer information finns på www.hemslojden.org.

Projektet går ut på att odla 1kvm lin. Alltså odla hemma i sitt trädgårdsland, i odlingslåda, på kolonilotten eller någon annanstans där det passar. Linet som odlas är spånadslin och tanken är att vi ska så ungefär samtidigt och sedan ordna beredningsträffar så att de som vill kan göra tråd av sitt lin. Det kommer ju inte bli några mängder så av resultatet kommer ingen väva en duk, men roligt och lärorikt att testa på att odla och beredda något som tidigare var en viktig näring i Sverige. Och alldeles oavsett resultat så är lin väldigt vackert när det står och vajar i vinden med sina blå blommor.

Historia: Lin har odlats och använts i minst 7000 år. På grund av att linnetyg bryts ned fort finns det tyvärr inte så många äldre bevarade textilier. Det finns belägg för att det skett linodling i det som nu är Sverige redan på 200-talet och under medeltiden vet vi att linodlig var vanligt i hela Sverige och linodling var en viktig näring i Sverige och framför allt i Norrland fram till slutet av 1800-talet.
Idag sker det ingen kommersiell odling av spånadslin i Sverige. Så de vackra linfälten du ser blomma i juni är oljelin.

Miljö: Lin är en fiber som kan odlas utan konstgjorda gödningsmedel, bekämpningsmedel eller konstbevattning och har därför potential att vara ett förhållandevis bra material ur miljösynvinkel. Att ett material kan odlas på ett bra sätt betyder inte att det alltid görs så, utan studier visar att det är stora skillnader beroende på vilken region linet odlas.

Ur ett koldioxidperspektiv har det också visat sig att tillverkningen av linnefibern får mycket olika stort CO2 avtryck beroende på region och process i just det landet. De få LCA-analyser som är gjorda på linfibern pendlar mellan att linfiberna är den fiber med lägst Co2 avtryck till den med näst högst co2 avtryck. Därför går det inte att säga att lin är en klimatsmart fiber även om det finns potential.

Det är också tveksamt att med säkerhet säga att lin är ett miljöbra fiberval eftersom det handlar om mängd gödsel, bekämpningsmedel och konstbevattning som använts. Däremot så står sig lin ur ett vatten och bekämpningsmedelsperspektiv bra mot bomull.

Skötselråd: Produkter av lin är fantastiska och håller länge om de sköts rätt. När du ska tvätta en linneprodukt lägg den gärna i blöt i ljummet vatten en stund innan. Linne kan med fördel tvättas i 60° Centrifugera på lågt varvtal då linfibern annars riskeras att brytas. Torktumla INTE då riskeras linfibrerna att brytas av och din textil får kortare livslängd. Hängtorka och dra gärna ut din textil, stryk eller kallmangla när textilen är lite fuktig.

Odlingsanvisning projektet 1kvm lin:

 När du ska så beror på var du bor i landet. Här i Skåne kan du så tidigt, i april. I norra Sverige sår du lite senare, i maj, de långa ljusa nätterna gör att linet växer till sig fint. Om du vill hinna med alla moment från sådd till tråd är det bra att så tidigt. Linet ska hinna växa, du ska rycka, torka, frörepa, röta och torka igen innan det är dags för beredning. För att hinna med allt detta till hösten är det bra att inte vänta för länge med sin sådd.

Förbered en yta jord, stor som en kvadratmeter, genom att ta bort ogräs och kratta ytan jämn och slät. Linet vill att jorden ska vara lucker och inte hårt packad.

Till en kvadratmeter går det åt ca 15 gram linfrö, ett kaffemått ungefär. Strö ut fröna jämt över jorden. Kratta lite så att fröna myllas ned några centimeter. Platta till jorden med hjälp av händerna eller en planka.

Om du inte har tillgång till mark att odla på så går det att odla i lådor eller stora krukor. Kanske finns det en bortglömd plätt i din närhet där du kan odla. Fråga markägaren om du får låna en kvadratmeter i några månader.

Nu håller vi tummarna för ett fint linår!