Anmälningsvillkor

Anmälan till kurs

Du kan anmäla dig till våra kurser via vår hemsida eller genom att ringa. Efter att du anmält dig får du en bekräftelse av oss via e-post. Skulle bekräftelsen utebli kontakta oss på e-post: marita.jonsson@hemslojdeniskane.se, eller tel 073-684 91 50. Ungefär 30 dagar innan kursstart skickas också en faktura på deltagaravgiften ut. Sista betalningsdatum framgår av fakturan och är i normalfall innan kursen startar.

Tänk på att anmälan är bindande, men att du kan ångra den enligt reglerna om ångerrätt i distans- och hemförsäljningslagen, se nedan.

Ångerrätt

Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att meddela avbokningen till Skånes Hemslöjdsförbund inom 14 dagar efter att vi bekräftat din anmälan. Meddelande om avbokning kan göras via e-post eller via telefon. Avbokar du din plats enligt ångerrätten har du rätt att återfå hela deltagaravgiften. Om kursen har startat och du deltagit vid minst ett tillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten. Du är då skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Avgifter om du ångrar din anmälan

Avbokar du din plats enligt ångerrätten, se ovan, har du rätt att återfå hela deltagaravgiften. Om du ångrar din anmälan efter att ångerrätten förfallit – men innan kursen har startat – tar vi ut en administrationsavgift enligt följande; om du ångrar din anmälan senast 14 dagar innan kursstart får du betala en administrationsavgift på 150 kr. Om du ångrar din anmälan 1-13 dagar innan kursen startar får du betala halva deltagaravgiften.

Om kursen har börjat är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om du inte dyker upp vid kursens start, och inte har meddelat avbokning, debiteras du hela kursavgiften.

Avbrott i pågående kurs

Om du tvingas avbryta kursen i förtid på grund av sjukdom (styrkt av läkarintyg), dödsfall av nära anhörig eller annan jämförbar allvarlig incident som du inte kunnat förutse, återbetalas deltagaravgift för återstående tillfällen.

 Inställd kurs

Om hela kursen måste ställas in, t.ex. på grund av för få anmälningar, betalas hela deltagaravgiften tillbaka. Om enstaka tillfälle ställs in (t.ex. om kursledaren blir sjuk) erbjuds annat likvärdigt tillfälle.

Materialkostnad

Vanligtvis ingår inte kostnad för materialet i kursavgiften. Om inget annat anges betalas materialet direkt till kursledaren under kursens gång.

Övrigt

Du bör ha en egen hem- och personförsäkring (olycksfall).

Personuppgiftspolicy

När du anmäler dig till en kurs hos oss så sparar vi dina uppgifter i form av deltagarlista i tre år pga redovisningskyldighet. Vi lämnar ALDRIG ut några uppgifter till annan part. Efter tre år raderas alla uppgifter. Läs mer om vår personuppgiftspolicy