Seminarium: Korgen Lyfter

26 oktober, Sörmlands Museum, Nyköping.

Ett seminarium där Projekt Korgen lyfter (som ägs av Skånes hemslöjdsförbund) och Sörmlands museum arrangerar en heldag fylld av föreläsningar och samtal. Medverkar gör korgmakare, traditionsbärare, slöjdare, slöjdkonsulenter samt representanter från den ideella hemslöjdsrörelsen och kulturbärande myndigheter. Projekt Korgen lyfter delar med sig av erfarenheter från sitt arbete som pågått i fyra år.

Seminariet kommer handla om behovet av att samla och dokumentera kunskap. Hur tryggar vi kunskapsöverföring av korgslöjdens immateriella kulturarv – ett av mänsklighetens äldsta hantverk? Vem lär ut, var finns det material, hur och på vilka fördelas ansvaret och vilka resurser finns? Vad kan främjande institutioner och organisationer göra? Var finns och hur ser goda exempel ut?

Seminariet blir en final på projektet Korgen lyfter* där projektledarna Sofia Månson och Helena Åberg berättar om all erfarenhet som samlats in och ställer frågor om hur vi tryggar kunskapsöverföring av korgslöjdens immateriella kulturarv – ett av mänsklighetens äldsta hantverk? Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och undertecknades av Sverige år 2011. Detta innebär att vi ska göra förteckningar över immateriellt kulturarv för att skapa överblick och ge möjlighet till bättre överföring av kunskap. Var och hur sker detta? Vem och hur dokumenterar vi kunskapen? Vilka resurser finns och på vilkas axlar vilar ansvaret att föra traditionell hantverkskunskap vidare?

På seminariet möts korgslöjdare som delar sina tankar och erfarenheter i samtal. Slöjdare och designer berättar om projekt att trygga materialtillgången på svensk näver. Professionell korgmakare och kursledare spanar mot morgondagens korghantverk och undrar om korgen kan överleva som bruksföremål eller måste den bli konst? Representanter för myndigheter och hemslöjdsrörelsen berättar om arbetet med konventionen och delar med sig av konkreta exempel på vad som gjorts inom slöjden, samt tankar på hur detta kan bidra till tryggandet av korgslöjdandets immateriella kulturarv. Korgslöjdare finns på plats och berättar samt visar prov på sitt slöjdande.

*Projekt Korgen Lyfter är ett samarbete mellan Skånes Hemslöjdsförbund och Sörmlands museum med stöd från Riksantikvarieämbetet och Nämnden för hemslöjdsfrågor

Föreläsare

Helena Åberg, slöjdare och f.d. länshemslöjdskonsulent i Sörmland och projektledare för projekt Korgen lyfter, som är ett flerårigt projekt med syfte att lyfta korg och korgkunskap.
Sofia Månsson, länshemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund och projektledare för projekt Korgen lyfter, som är ett flerårigt projekt med syfte att lyfta korg och korgkunskap.
Niklas Eriksson, länshemslöjdskonsulent i Sörmland med ansvar att främja slöjd och stärka kunskapen inom slöjd- och hantverk, t.ex. som arrangör av ett korgseminarium.
Kalle Forss, länshemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund med mångårigt intresse för korgslöjd i främst pil och hassel.
Kerstin Sylwan, designer och slöjdare Sara Danielsson, inredningsarkitekt och slöjdlärare. De driver företaget Design Stories som sedan årsskiftet genomför Projektet Näverskogen för att öka tillgången på svensk näver för slöjdare.
Erna-Lill Lindén, korgslöjdare från Nyköping med djupt kunnande i granrotskorgar i s.k. revbensmodell.
Fia Kaddik, samisk korgslöjdare i Jokkmokk, fotograf, duojarat, föreläsare, bedriver kursverksamhet inom duodji. Är Asa Kitok stipendiat 2017, i konsten att binda och tillverka rotslöjd.
Tore Qvarfordt, lärare på utbildningen Träslöjd och smide, Västerbergs folkhögskola, där deltagarna får lära sig tillverka knutkorgen.
Monica Jönsson, rektor på Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk, där man bland annat driver distansutbildning i korgtillverkning.
Steen Hedegaard Madsen, dansk passionerad korgmakare och erfaren kursledare i framförallt pilflätning, med världen som arbetsfält.
Karin Stenson, biträdande generalsekreterare på Svenska Unescorådet, där hon bland annat ansvarar för arbetet med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet.
Maria Nyström, senior rådgivare, fil dr i kulturvård. Ansvarig för arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet vid Institutet för språk och folkminnen (Isof).
Friedrike Roedenbeck, kanslichef NFH, Nämnden för hemslöjdsfrågor som ansvarar för Noden för traditionell hantverkskunskap inom konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet.
Maria Jacobsson, verksamhetschef SHR, Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund. SHR representerar civilsamhället och har under 2023 ansökt om att bli en ackrediterad expertorganisation hos Unesco.
Susanna Janfalk, museichef Sörmlands museum, vars verksamhet förvaltar samlingar av materiellt kulturarv men också kurser där traditionell hantverkskunskap förs vidare.
Miriam Göransson, korgslöjdare som via korglärlingslärlingsprogram arbetar i pil.
Nina Eriksen, Ida Jansson korgslöjdare som i lärprojekt undersökt korgens material och tekniker i bland annat stillskäppor, skruck och flättekniker i säv.

Kostnad

Ordinarie: 800 SEK
Studerande o arbetssökande: 400 SEK
Lunch och fika ingår i biljettpriset.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här