Hemslöjdsnytt nr 4 /2019

Nu finns senaste numret av Hemslöjdsnytt att ladda digitalt. Klicka på bilden nedan. 

Hemslöjdsnytt är vårt informationsblad som utkommer fyra gånger/år. Det innehåller information från föreningarna, butiken och konsulenterna. Medlemmar får hem Hemslöjdsnytt i pappersform kostnadsfritt i brevlådan. 

hemslöjdsnytt

Hemslöjdsnytt nr 2 2018

Nu finns Hemslöjdsnytt nr 2 att läsa. Hemslöjdsnytt innehåller information från hela den skånska hemslöjdsorganisationen: föreningar, butik, förbund och konsulenter. 

Klicka på bilden för att ladd ner Hemslöjdsnytt som PDF

hemslöjdsnytt

 

Hemslöjdsnytt nr 4

I mitten av november kom årets sista Hemslöjdsnytt ut. Hemslöjdsnytt är vårt programblad med info från alla våra sju hemslöjdsföreningar, hemslöjdskonsulenter och butik. Bladet utkommer 4 ggr / år. Det kommer hem med posten till alla medlemmar eller finns att läsa som pdf här.

bild länk till Hemslöjdsnytt nr 4 2018
Klicka på bilden för att börja ladda hem pdf