Utställningar

I våra lokaler i Landskrona visar vi flera utställningar per år. Det kan vara slöjdarutställningar där föremålen säljs via butiken, inhyrda vandringsutställningar eller egenproducerade slöjdutställningar. Ibland gör vi allmänna ”upprop” och då får alla som vill delta.

Nästa utställning: 

27 juni-5 sept 2020 Karin Ferner: Prål, prakt & smycken

Några av våra utställningar finns dokumenterade på nätet: 

Bokstavligt slöjdat – hösten 2019

#delavantar – vintern 2018

#jag är pappig – hösten 2016

Hur mycket slöjd finns det i en trave ved?  – våren 2016

Kartlägg ditt broderi. En broderad skånekarta  – hösten 2015