Utställningar

I våra lokaler i Landskrona visar vi även flera utställningar per år. Det kan vara slöjdarutställningar där föremålen säljs via butiken, inhyrda vandringsutställningar eller egenproducerade slöjdutställningar. Ibland gör vi allmänna ”upprop” och då får alla som vill delta. De tre senaste sådana utställningar finns dokumenterade på nätet: 

#jag är pappig – hösten 2016

Hur mycket slöjd finns det i en trave ved?  – våren 2016

Kartlägg ditt broderi. En broderade skånekarta  – hösten 2015