Utställningar

I våra lokaler i Landskrona visar vi flera utställningar per år. Ibland kan de dessutom vara vandringsutställningar som sedan turnerar vidare. Det kan vara slöjdarutställningar där föremålen säljs via butiken, inhyrda vandringsutställningar eller egenproducerade slöjdutställningar. Ibland gör vi allmänna ”upprop” och då får alla som vill delta.

Aktuella utställningar i våra lokaler: 

12 juni-4 septbember 2021 Translated Patterns – Hannah Streefkerk

11 september-13 november 2021 #delakorgar

Våra utställningar i andras lokaler

1 augusti-31 augusti 2021 Hassel visas på Hovdala Slott

18 september 2021-30 januari 2022 Älskade Korg! visas på Österlens Museum

Några av våra utställningar finns dokumenterade på nätet: 

Textila Mönstervandringar – våren 2021

Hassel – hösten 2020

Bokstavligt slöjdat – hösten 2019

#delavantar – vintern 2018

#jag är pappig – hösten 2016

Hur mycket slöjd finns det i en trave ved?  – våren 2016

Kartlägg ditt broderi. En broderad skånekarta  – hösten 2015