Nytt korghäfte klart!

Nu har häftet Korgar från ett avlångt land kommit från tryckeriet och finns att köpa hos Hemslöjden i Skåne och i Sörmlands Museums butik. Häftet är producerats av projekt Korgen Lyfter.

Häftet bygger i stort på texterna från utställningen Älskade Korg! men har kompletterats med mer utförlig information om våra svenska korgtraditioner, tekniker och material. Här finns också fördjupade texter om några utvalda tekniker samt en rapport/sammanfattning av projekt Korgen Lyfter. Somliga texter är även översatta till engelska.

Författare: Sofia Månsson, Helena Åberg och Kalle Forss
Omfatting: 88 sidor
Pris: 225 kr
Beställ ditt häfte hos Hemslöjden i Skånes webbshop här