Axplock

21 maj-8 juni visar vi ett axplock ur våra samlingar

Under dessa dagar kommer vår utställningsyta på Hemslöjden i Skåne, Landskrona gamla stationshus fyllas med hurtsar med draglådor, som visar ett urval av föremål från den textila samling som vi har i deposition från Kulturen i Lund. Samlingen har tillhört Föreningen Malmöhus Hemslöjdsförening och varit en inspirationskälla till Hemslöjdens butik sedan föreningen startade 1905. Föreningen fick vid starten årliga bidrag för att köpa in äldre allmoge-textilier i olika tekniker. Sedan har samlingen fyllts på med förlagor, skisser, prover, mm som använts inför beställningar från Hemslöjdens butik. Föremålen är daterade från 1700-talet, fram till 1970-tal. På digitaltmuseum.se finns majoriteten av denna samling inlagd. Läs mer på hemslojdeniskane.se/hemslojdens-samlingar

Öppet tis-fre 11-16 och lör 11-15.

Nyfiken på att se mer?

Forskare, doktorander, journalister, grundskoleelever och enskilda studenter från hantverksutbildningar kan i mån av tid besöka arkivet kostnadsfritt. Övriga grupper som önskar studie-/arkivbesök får betala en avgift. Önskar ni besöka arkivet i Landskrona, kontakta verksamhetsledare Annhelen Olsson.

Det finns också en samling efter Kristianstad läns hemslöjdsförening som föreningen Östra Skånes Hemslöjdsförening äger. Arkivansvarig för denna samling är Inga Jönsson som du kan nå på inga.gunvor.jonsson@gmail.com