Fadhel Mourali

I Tankar, Tillsammans

9 sep-18 nov på Hemlöjden i Skåne, Landskrona

Hur ser den kollektiva  minnesbilden av ett  okalt hantverksarv ut? Skiljer sig minnet från  familj till familj? Person till person? Hur informerar ett sådant arv den samtida självbilden av en landsbygdsort? Projektet ’I Tankar, Tillsammans’ har avsett att utforska dessa frågeställningar utifrån arvet kring Hedaredskorgen. Arbetet är fortsättningen på ett forskningsarbete kring identitet och tillhörighet. Fadhel Mourali har undersökt korgen som en kulturhistorisk artefakt — ett objekt som håller på diverse berättelser om hantverk, samhällsutveckling och livsöden.

Tillsammans med medlemmar i Hedaredsbyalag har Mourali utforskat byns kollektiva minnesbild kring korgen genom en serie intervjuer och samtal. Samtalen har rört sig mellan ämnen som industrialisering, urbanisering, klass, arv och framtidstro. Detta är också en personlig resa, då Mouralis gammelmorfar, Lennart Pettersson, var en hantverkare känd som ”den sista korgmakaren från Risa”.

I utställningen ’I Tankar, Tillsammans’ visas bildvävar skapta utifrån dialogen och utbytet av perspektiv som uppstått under arbetet med byalaget. Dessa alster presenteras tillsammans med Hedaredskorgar från familjen Petterssons egna samling.

Fadhel Mourali arbetar som textil konsthantverkare med bas vid Cockpit Arts i London, men född och uppvuxen i Borås. Med rötter i både Sverige och Tunisien, fascineras Fadhel av identitet och att hitta den där speciella platsen av längtan i sitt arbete. Han arbetar mellan teori och praktik, för att utforska sambanden mellan kulturhistoria och samtid, i hopp om att nå kärnan av ett ämne, att fullt ut förstå ett material, föremål eller berättelse.

”Som vävare och queer person, med rötter i både Sverige och Tunisien, handlar hantverket om att förstå mig själv och samtidigt världen runt omkring mig. En skapande process existerar i relation till sin omvärld, och färgas av utövarens identitet och verklighet. Processen att arbeta med händerna bygger ett uttryck bortom barriärer av språk eller kultur, och kan förmedla smärta, glädje, förvirring eller förundran. Reflektera värderingar, levda erfarenheter eller förkroppsligad kunskap. Immateriella ting som tillsammans ’vävs’ ihop och blir en helhet i det nya uttryck som ryms i den färdiga väven. Genom vävningen kan jag förstå mig själv, men också synliggöra parallellerna mellan då- och nutid. Bygga vidare på det som redan finns, och fortsätta forma det för att skapa något nytt — låta arbetsprocessen fortsatta att spegla det egna sökandet efter den där speciella platsen av längtan.”

Mouralis arbete kring Hedaredskorgen har fortgått sedan examen från Central Saint Martins 2021.  Forskningen fortlöper och kommer under 2024 kulminera i boken ’The Basket: Notes on Craft, Tradition, Cosmopolite life’ som produceras i samarbete med det holländska förlaget SetMargins’’